Læggekartofler

Læggekartofler 2024

Herunder finder du vores udvalg af læggekartofler til sæsonen 2024. Bestil allerede nu, så du er sikker på at få din yndlingssorter.

Vi har følgende læggekartofler 2024:

Asparges kartofler:
Middeltidlig, meget fastkogende, god salatkartoffel

Ballerina kartofler:
Tidlig til middeltidlig, meget velsmagende, fastkogende

Pondus kartofler:
Tidlig, god til kogning og pilning

Darling kartofler:
Middeltidlig, god salatkartoffel, god smag, fastkogende

Folva kartofler:
Tidlig til middeltidlig, fastkogende, robust havesort

Sava kartofler:
Middeltidlig, god smag, god til lagring, fastkogende

Solist kartofler:
Meget tidlig, markedets tidligste sort, fastkogende, god smag

Purple Rain kartofler:
Ny, meget farverig/lilla sort, middeltidlig, god til madlavning, chips eller mos.

Vær’ obs på at der kan være 14 dages leveringstid.

Tip til hvordan du dyrker kartofler

HVILKEN JORD ER BEDST AT DYRKE KARTOFLER I?

Når man dyrker kartofler, så er det en god ide at skifte jorden ud eller skifte stedet, man planter sine kartofler, hvert år. I kartoffelverdenen kalder man det for “sædskifte”.
En tommelfingerregel siger, at der bør gå fire år inden man igen dyrker kartofler det samme sted. Det betyder at kun en fjerdedel af køkkenhaven kan være med kartofler. Hvis du planter kartofler det samme sted oftere, så er der større risiko for kartoffelsygdomme, og at kartoflerne får en dårligere kvalitet.
Jorden, du planter kartoflerne i, skal være løs. Det vil sige, at der skal graves og/eller fræses i jorden, så kartoffelknoldene kan få plads til at udvikle sig.
Kartofler kan stort set dyrkes på alle jordtyper. Nogle jordtyper skal dog tilføjes flere næringsstoffer end andre.

Hvor meget gødning skal kartoflerne have?

Du skal gøde godt, inden du lægger kartofler. Kartofler kræver nemlig en del næringsstoffer, så der skal være rigeligt med kvælstof og kalium til rådighed.
Det kan ske enten med kompost eller husdyrgødning. Ca. 3–400 kg god husdyrgødning pr. 100 m² eller ca. 2 l. helt omsat kompost pr. m². Det er dog umuligt for os at give dig den helt nøjagtige mængde gødning, du skal bruge, da indholdet af kvælstof og kalium kan variere meget.
Kartofler kan i modsætning til de fleste grønsager tåle frisk husdyrgødning. Tilføres den om foråret skal husdyrgødningen blandes i de øverste 10 cm jord.
Der kan også anvendes NPK-gødning (granuleret), som typisk vil være en NPK 14-3-15. Afhængig af din jordtype skal du bruge ca. 8 kg pr. 100 m², og du skal bruge lidt mere på sandjord og lidt mindre på lermuldet jord. NPK-gødning skal indarbejdes i jorden, inden du lægger dine kartofler.

Hvornår kan du forspire og lægge kartofler?

Ønsker du nye kartofler først på sommeren, kan du gå i gang med forarbejdet tidligt. Læggekartofler fra de tidlige kartoffelsorter kan allerede lægges til forspiring i januar/februar måned. Kartoffelknoldene lægges i spirekasser eller æggebakker og stilles et lyst og lunt sted (max. 15° C,) så kartoffelknoldene kan udvikle korte, stærke spirer.
Husk, at det kun er den tidlige sort, der skal forspires så tidligt. De knap så tidlige sorter kræver mindre forspiring, og de skal kun forvarmes ca. 10-14 dage ved max 15° C, inden du lægger dem i jorden.
Det rigtige tidspunkt for lægning af kartofler er fra sidst i marts og i hele april måned. Jorden skal være løs og tør.
Når du skal plante dine kartofler, så skal du du lave render i jorden, hvor du lægger de forspirede kartofler ned i med ca. 25 cm afstand. Du skal lave renden så dyb, at kartoflernes overside er i niveau med jordoverfladen. Afstanden mellem rækkerne skal være ca. 75 cm. Derefter lægger du ca. 5-7 cm jord op omkring kartoflerne.
De tidlige kartoffelsorter kan med fordel dækkes med fiberdug og/eller plastik. Plastikken kan fjernes, når kartoffelplanterne er ca. 5 cm eller hurtigst muligt efter, at spirerne er kommet frem – dog kun hvis der er meget sollys på. Hvis vejrforholdene kræver det, hvis der er f.eks. er meget koldt eller mørkt, så kan fiberdugen overdække kartoffelplanterne frem til, at de skal tages op.

Det er vigtigt at fjerne ukrudt ved kartoflerne

Du skal bekæmpe ukrudtet rundt om dine kartofler løbende. Ellers vil ukrudtet udkonkurrere kartoffelplanterne. Det er især vigtigt i starten af kartoffelplanternes vækst.
Hver 7.-10. dag hypper du yderligere 2-3 cm jord ovenpå kammene så ukrudtet dækkes.
Det kan være nødvendigt at rive kammene og lade dem tørre for at kontrollere ukrudtet, inden der lægges jord på igen. Pas på ikke at ødelægge spirer og rødder på kartoffelplanterne. Alternativet kan være at hyppe en større mængder jord efter kartoffellægningen og sprøjte kartoflerne med et godkendt ukrudtsmiddel.

Hvor meget skal kartoflerne vandes?

Kartoffelplanter har et dårligt rodnet, og derfor må de ikke mangle vand. En udtørring af jorden kan give flere skurvede knolde, så sørg for at holde jorden ved kartoffelplanterne fugtig.

Hvilke sygdomme skal du være opmærksom på i kartoflerne?

Den altoverskyggende sygdom i kartoffeldyrkning er kartoffelskimmel, som er en svamp. Den får toppen til at visne, og kartoffelplanten vil dø. Kartoffelskimmel har optimale betingelser i fugtigt og varmt vejr.
Kartoffelskimmel angriber sjældent tidligere end i starten af juli. Derfor vil sygdommen oftest ikke ramme de tidlige sorter. De lidt senere sorter er mere udsatte for kartoffelskimmel, og derfor kan det være nødvendigt med forebyggende behandling, inden kartoffelplanterne bliver angrebet.

Hvornår kan de tidlige spisesorter graves op?

Så snart kartoffelknoldene opnår en passende størrelse, er de tidligste sorter klar til opgravning.
Forsøg først forsigtigt at tage en enkelt kartoffel ud af kammen for at vurdere størrelsen. Husk at spise de tidligste sorter først, da de kan blive melede og kedelige senere på sommeren.

Hvornår kan de senere kartoffelsorter graves op?

De senere sorter, som evt. kan gemmes til efteråret eller vinteren, bør stoppes i vækst, inden de bliver for store og nemt kan koge ud. En kogeprøve kan udføres ved at koge nogle skrællede kartofler. Er der efter kogeprøven svage antydninger af hvide flager på kartoflerne, er det på høje tid enten at aftoppe eller nedvisne kartoffelplanterne.
Når kartoflerne er skindfaste, skal du hurtigst muligt grave dem op. Gnid kartoflen med en tommelfinger. Hvis skindet holder, så er den skindfast og klar til opgravning.
Det er vigtigt, at kartoflerne tørres hurtigst muligt efter opgravning. Efter tørring skal de opbevares mørkt og køligt (4-8° C).

Der blev ikke fundet nogle varer, der matcher dit valg.
Rul til toppen